Şubat 2017.- BRALO S.A. şirket olarak çevreyi korumaya ve sürdürebilir gelişmeye verdiği önemle, faaliyetlerinin yönetiminde uyguladığı aktif çevreci yaklaşımı kısa bir süre önce aldığı ISO 14001: 2008 sertifikası ile de teyit etmiş oldu.

BRALO, faaliyetlerinde geliştirilmesinde her zaman kaynak tüketiminin optimizasyonunu teşvik eden bir şirket olmuştur. Faaliyetlerini Pinto’daki fabrikasında sürdüren çok uluslu şirket, ürettiği atıklar için ayrıştırma, yönetme, geri dönüşüm ve azaltma odaklı bir prosedür uygulayarak, sağlık, emniyet ve çevre uygulamalarına uyumu garanti ediyor. Faaliyet gösterdiği pazarlardaki çevreyle ilgili yeni mevzuat ve mevzuat değişikliklerini takip eden BRALO, faaliyetlerini güncel düzenlemelere uyumlu olarak planlıyor.

Her zaman mevzuatlardan bir adım önde olarak, getirdikleri gereklilikleri henüz yürürlüğe girmeden önce yerine getiren BRALO, faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza indirme hedefini yerine getirmek için hareket ediyor.

Çalışanların çevreyi koruma taahhütleri, çevre yönetim sisteminin sürdürülmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi için gerekli olan eğitim ihtiyaçları ve kaynaklarıyla destekleniyor.

ISO 14001 standardı, BRALO’nun ürün tasarımından, üretim ve satışa kadar tüm proseslerinde çevreye saygı ve korunma konusunda bir aşama daha kat ettiği anlamına geliyor. BRALO’nun çevreyi koruma taahhüdü, çevre yönetim sistemlerinde sürekli gelişme sağlamasını zorunlu kılıyor.